Štandard pre nastavenie emailovej schránky v poštovom klientovi

email-setting

Štandardom pre prenos elektronickej pošty je používanie protokolu, ktorý zodpovedá špecifikáciiSMTP.

Pri nastavovaní Vášho emailového klienta(napr. Outlook, Thunderbird) v počítači (alebo mobile, tablete...) je potrebné nastaviťšifrovanéspojenieSSL, minimálne vo verzii 3.0, aleboTLS.


Spracované podľa § 6, výnosu MF č. 55/2014