O projekte SUPER OBEC

O webové stránky obcí a miest sme sa začali staraťv roku 2004. Vytvorili sme jednoduchý publikačný systém, pomocou ktorého si dokázali obce a mestá zverejňovať potrebné informácie.  Túto službu sme poskytovali pre niekoľko miest a obcí v našom regióne.

Doba internetových technológií sa však prudko posunula vpred a okrem technologických zmien do vývoja webových stránok pre obce a mestá zasiahla tiež legislatíva ustanovením určitých pravidiel, tzv.štandardov, ktoré určujú obsahové, technické a legislatívne náležitosti webových sídiel obcí a miest.

Keďže problematika správy  webovej stránky obce s ohľadim na platnú legislatívu sa stáva týmto pomerne náročnou, rozhodli sme sa vytvoriť koncept, ktorý by mal proces uľahčiť:

  • Na základe dlhoročných skúseností smenanovo navrhlia naprogramovali technické riešeniepre jednoduché publikovanie obsahu, pričom tento systém v sebe zohľadňuje aktuálne požiadavky na publikovanie obsahu,
  • Poskytujeme obciam pomoc pri administráci webovej stránky -prevezmeme na seba kompletnú agendu zverejňovaniapovinných a nepovinných informácií a zároveň tiež technickú správu domény, webhostingu a emailových služieb.

Snažili sme sa, aby celý koncept vyhovoval aj malým obciam, ktoré nemajú dostatočne personálne, časové a odborné kapacity na správu vlastnej webovej stránky.

Snažíme sa vytvoriť parnerstvo na báze maximálnejednoduchej a férovejspolupráce. 

Sme malá firma, avšak dostatočne pripravená na to, poskytnúť Vám odborné partnerstvo. Sme pripravení spolupracovať s Vami v priateľskej atmosfére.

Naše zmluvy neobsahujú žiadne skryté poplatky ani žiadne neférové podmienky.

Naše ceny sme sa snažili nastaviť tak, aby boli pre Vás prijateľné až zanedbateľné.

Ako je to možné?

  • tvrdo sme pracovali a stále pracujeme na technickom riešení, ktoré nám zjednodušuje publikovanie obsahu,
  • toto riešenie je dostatočne flexibilné pre nasadenie pre každú obec a počíta s flexibilným rozširovaním funkcionality,
  • neustále si dopĺňame technické a legislatívne vzdelanie,
  • veríme, že aj malá firma môže poskytovať kvalitné služby, získať si dôveru a rásť tak spolu s Vami.

V oblasti webového vývoja sa pohybujeme vyše 15 rokov. Máme skúsenosti aj odborné zázemie.

Kto stojí za projektom Super Obec ?

Ing. Milan Ďuroch

konateľ spoločnosti r65 studio s.r.o., programátor - softvérový inžinier

Vývoju webových stránok sa venuje od roku 2002 a webovým sídlam pre obce a mestá od roku 2004. Navrhol a a pote technickej stránke zdokonaľuje systém publikovania obsahu pre webové sídla verejnej správy. Dlhodobo spravuje 12 obecných stránok a rozhodol sa svoje skúsenosti ponúknuť hlavne malým obciam, ktoré môžu pociťovať personálne a odborné nedostatky pri správe webového sídla samosprávy.


Adrián Špánik

webmaster a správca mestskej stránky www.krupina.sk

Poctivo spravuje webové sídlo mesta Krupina od roku 2001, prináša podnety na zlepšenie, poskytuje externé poradenstvo a zručnosti pri správe obsahu pre stránky obcí a miest


Richard Sýkora

grafik, webmaster

Richard je mladý kreatívny grafik so záujmom nové technológie.  Pomáha nám spravovať a vytvárať internetové stránky našich zákazníkov