Čo sú to štandardy webovej stránky mesta a obce ?

Štandardy sú pravidlá, ktoré musia zo zákona spĺňať všetky informačné systémy verejnej správy (IS VS). IS VS sú napr. rôzne registre, systémy slúžiace na zabezpečenie výkonu verejnej správy atď. Štandardy nie sú iba technické normy (napr. STN), ale aj rôzne smernice, postupy a podobne.

Príslušná legislatíva upravujúca štandardizáciu IS VS savzťahujetiež nawebové stránky miest a obcí.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Výnos č.55 / 2014 o štandardoch pre IS VS1826 kB [pdf]