Ako vytvoriť správny názov emailovej adresy pre obec alebo mesto?

email2

Táto informácie bola spracovaná v súlade s §26 o štandardoch názvoslovia elektronických služieb a tvaroch e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej správy z výnosu MF zo 4. marca 2014 o štandardoch pre ISVS konsolidovaný s novelou č 276/2014 Z. z. a s novelou č. 137/2015 Z. z

Pre obec alebo mesto kvôli zjednodušeniu komunikácie najmä zo strany občana, ale tiež z dôvodu jednoduchšieho zachovania údajov a kontinuity služobnej korešpondencie pri personálnych výmenách sa používajú tzv.generickéemailové adresy:

  • Generická e-mailová adresašpecifickejfunkcie obsahuje pred @ názov funkcie bez diakritiky, napríklad primator@, starosta@
  • Ak je meno a priezvisko identické pre viacerých používateľov, za priezviskom sa bez medzery používa číslo, napr.meno. priezvisko4@
  • Ak je potrebná sekundárna identifikácia orgnizácie pri spoločnom rovnakom tvare webovej adresy za deliacim znakom @, čiže, ak pod jednou webovou doménou existuje viacero organizácii, táto identifikácia sa realizuje v tvaremeno. priezvisko.identifikacia@

Pri vytváraní emailový adries pre zamestnancov obecného alebo mestského úradu použite nasledujúce štandardizačné pravidlá:

  • E-mailová adresa pre používateľa IS VS, napríklad zamestnancov samosprávy sa nastavuje (bez diakritiky) v tvaremeno.priezvisko@ 
  • Ak je meno a priezvisko identické pre viacerých používateľov, za priezviskom sa bez medzery používa číslo, napr.meno. priezvisko4@
  • Ak je potrebná sekundárna identifikácia orgnizácie pri spoločnom rovnakom tvare webovej adresy za deliacim znakom @, čiže, ak pod jednou webovou doménou existuje viacero organizácii, táto identifikácia sa realizuje v tvaremeno. priezvisko.identifikacia@