Aké informácie odporúčame vložit do kontaktov?

kontakty


Webová stránka s kontaktnými údajmi by mala minimálne obsahovať nasledovné informácie:

 • adresu organizácie (vrátane poštovej adresy),
 • telefonický/-é kontakt/-y (telefón, fax),
 • elektronický/-é kontakt/-y (e-mail).

Webové sídla tzv. „vyššieho štandardu“ poskytujú aj ďalšie informácie, ako napr.:
 • mapu (statickú s vyznačením lokality budovy alebo interaktívnu),
 • fotografiu budovy sídla / pobočiek,
 • úradné hodiny,
 • IČO,
 • DIČ.

Webové sídla tzv. „najvyššieho štandardu“ okrem toho poskytujú aj informácie, ako napr.:
 • bankové spojenie,
 • popis spôsobu, ako sa k budove sídla / pobočiek dostať (hromadnou dopravou, osobnou dopravou),
 • GPS informácie,
 • parkovacie možnosti,
 • dátum aktualizácie kontaktných údajov,
 • odkaz na formulár pre priamy kontakt (typu „Napíšte nám“),
 • atď.

Presný rozsah a podrobnosť obsahu jednotlivých položiek závisí od charakteru konkrétnej organizácie a webového sídla.