AdministriX

logo

Za účelom jednoduchej správy obsahu webového sídla samosprávy sme vyvinuli publikačný systém AdministriX, ktorým obsahuje moduly prispôsobené potrebám mestského / obecného úradu.

AdministriX je technické riešenie, ktoré sme začali vyvíjať v roku 2004 a na základe dlhoročných skúseností technicky aj vizuálne redizajnovali v roku 2017. Súčasťou AdministriXu je okrem vizuálneho editora tiež optimalizované zobrazovacie jadro, ktoré slúži ako základ pre generovanie obsahu obecnej stránky. Snažili sme za ho naprogramovať efektívne a funkčne s ohľadom na maximalizáciu rýchlosti zobrazovania webovej stránky.

Moduly,pomocou ktorých môžete spravovať Vašu webovú stránku:

 • články,
 • aktuality / oznamy,
 • spravodajstvo,
 • úradná tabuľa,
 • zasadnutia OZ / MSZ,
 • VZN,
 • zmluvy (povinné zverejňovanie),
 • objednávky (povinné zverejňovanie),
 • faktúry (povinné zverejňovanie),
 • občianska inzercia,
 • podujatia,
 • fotogalérie, 
 • slider.

Priebežne pracujeme na tom, aby sme pridali do AdministriXu nové moduly, ktoré správu stránky v mnohom zjednodušia

Pripravujeme

 • RSS export noviniek a úradnej tabule,
 • notifikáciu na obsah formou emailu (newsletter) s možnosťou definovania záujmových skupín,
 • automatické zdieľanie článku na FB priamo z AdministriXu,
 • kompletný návod na použitie jednotlivých modulov AdministriXu, aby ste nemali pri publikovaní obsahu žiadny problém,
 • iné...

V priložených fotografiách si môžete pozrieť, ako funguje správa obsahu cez systém AdministriX.

Priložené fotografie